O SPRZEDAWCY
PLANTIN
PLANTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP: 6783171369

Zbyszka z Bogdańca 16
31-979 Kraków
Polska


Adres e-mail: zaopatrzenie@in-vitro.pl
Numer telefonu: 790241111

Podmiot wpisany do REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW pod numerem KRS 0000705557 przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.